Persoonlijk en betrouwbaar

Uw juridische
hulp voor
onderwijs- en arbeidsrecht.

Bij Cox Advocatuur staat u centraal.

Over mij

Sara is al jaren als advocaat werkzaam en heeft sinds 2015 haar eigen kantoor. Zij heeft een sterk ontwikkeld rechtsvaardigheidsgevoel en is een bezige bij. Sara staat middenin de samenleving en heeft aandacht voor mensen. Ze zet zich graag in om voor haar cliënt het beste resultaat te halen. Vaak is er sprake van een win-win situatie omdat in onderling overleg afspraken worden gemaakt, maar als het nodig is gaat Sara de strijd vol aan in een procedure.

Opleiding
Universiteit Maastricht – Nederlands recht, specialisatie civiel en arbeidsrecht
Intervisie gespreksleider
Specialisatie Onderwijsrecht

Nevenactiviteiten
Lid van de Vereniging voor Onderwijsrecht
Lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Swalm & Roer
Lid van de medezeggenschapsraad van basisschool Leeve

Sara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende
rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Onderwijsrecht
Deze registratie verplicht jaar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten
tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Onderwijs- en arbeidsrecht

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij
in geschillen omtrent het arbeidsrecht,
de Ziektewet, Werkloosheidswet en WIA.
Ook staan wij kennisinstellingen,
docenten, studenten, ouders en
leerlingen bij, in geschillen over
het onderwijsrecht. Denk hierbij aan
arbeidsrechtelijke geschillen, geschillen over
inschrijving, toelating, verwijdering, examinering,
fraude, passend onderwijs,
grensoverschrijdend gedrag, etc.

Deskundig, eerlijk advies in heldere taal

Vertrouwen is de basis van het contact met u. Wij staan voor een open communicatie, aandacht voor de persoon, heldere afspraken en een deskundig, maar ook eerlijk advies. Dat is de kracht van Cox Advocatuur.